ตลาดทอง ราคาทอง ตัวกำหนดราคาทอง

ราคาทอง ตัวกำหนดราคาทอง ราคาทองคำไทย คิดมาจากอะไร ?

จริงๆแล้ว การซื้อขายทองคำในตลาดโลกก็มีทั้งราคาซื้อและราคาขายอยู่แล้วและทางสมาคมก็ได้ใช้ราคาซื้อขายทองคำในตลาดโลกดังกล่าวมาคำนวณราคาที่จะประกาศใช้เป็นราคาซื้อขายในประเทศด้วยเช่นกัน แต่ราคาทองคำที่สมาคมประกาศใช้นั้นจะมีความห่างของซื้อเข้าและขายออกอยู่ 100 บาทคงตัว ซึ่งถือว่าน้อยมากและใกล้เคียงกับราคาตลาดโลกด้วยเช่นกัน ตลาดทอง ราคาทอง ตัวกำหนดราคาทอง เห็นเค้าประกาศราคาทองคำรายวัน ทุกวัน ๆ สงสัยมั้ยว่า ราคาทองไทย คิดมาจากอะไร ? แล้ว … ใครเป็นคนกำหนด ? Gold

ราคาทอง ตัวกำหนดราคาทอง

ปัจจัยหลัก ที่กำหนดทองคำไทย และยังสามารถบอกถึง สภาวะเศรฐกิจของประเทศได้อีกดวย ราคาทอง ตัวกำหนดราคาทอง

3 ปัจจัยหลัก ที่มีผลกับราคาของทองคำในประเทศไทย

  1. Spot ขึ้น ราคาทองไทยขึ้น
  2. USDTHB ไทยบาทอ่อนค่า ราคาทองไทยขึ้น
  3. Premium ต้นทุนนำเข้าสูง ราคาทองไทยขึ้น

ตัวอย่างสูตรคำนวณ

สูตรราคาทอง ราคาทอง ตัวกำหนดราคาทอง

การตั้งราคาซื้อขาย ทองคำที่สมาคมค้าองคำประกาศใช้นั้นจะคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาสปอตทองคำในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลล่าสหรัฐฯ ในภาวะที่ราคาทองคำมีความผันผวนสูงนั้นตัวแปรในสูตรที่มีผลให้ราคาทองคำที่สมาคมค้าทองคำประกาศใช้นั้นไม่ค่อยตรง ตามสูตรอย่างที่ควรจะเป็นนั้นก็คือค่า Premium หรือ Discount ที่สูงหรือต่ำผิดไปจากปกติ อันเนี่องมาจากอุปสงค์และอุปทานของทองคำทั้งตลาดในและตลาดนอกนั้นเอง ค่า Premium หรือ Discount นั้นเคยสูงและต่ำถึง +/- us20 ในช่วงที่ราคาทองคำในตลาดโลกมีความผันผวนสูงมากๆ ในเวลาสั้นๆ

  • Gold Spot คือ ราคาทองต่างประเทศ (เทียบกับราคาทองคำในตลาดนิวยอร์ก)
  • อัตราแลกเปลี่ยน ในที่นี้จะสมมุติอัตราแลกเปลี่ยนเป็น Baht/USD โดยสามารถดูได้จากประกาศของสมาคมค้าทองคำ
  • Premium  คือ ต้นทุนในการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศ ประมาณ 1 – 2 เหรียญ (ซึ่งก็คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการนำเข้า-ส่งออกทองคำ รวมถึง ค่าขนส่ง ค่าความเสี่ยง ดอกเบี้ยธนาคาร ค่าประกันภัยต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดมาโดยผู้ค้าทองในต่างประเทศ)
  • ตัวเลข 32.148  คือ น้ำหนักของทองคำ 1 กิโลกรัม เมื่อเทียบเป็น Ounce (ออนซ์) โดยเทียบจากทองคำต่างประเทศ 99.99% (หรืออาจเรียกว่าเป็นทอง 100% ก็ได้)
  • ตัวเลข 0.965   คือ ค่าความบริสุทธิ์ของทองคำในประเทศไทย 96.5% หรือ 96.5/100
  • ตัวเลข 65.6      คือ น้ำหนักของทองคำ 1 กิโลกรัมเมื่อเทียบเป็นน้ำหนักบาท (96.5%

แล้วใครเป็นผู้กำนวด สิ่งเหล่านี้กัน!! นายกรัฐมนต์ตรี หรือ แน่นอนว่าไม่ ใครเป็นคนกำหนดกัน ?

สมาคมค้าทองคำ จะเป็นผู้กำหนดราคาทองแท่งและทองรูปพรรณในทุก ๆ เช้าในเวลาประมาณ 9.30-9.50 น. เพื่อให้ร้านค้าทองทั่วประเทศนำไปใช้ในการซื้อ-ขาย โดยปกติจะกำหนดราคาวันละครั้งแต่ก็อาจมีเปลี่ยนแปลงได้หลายครั้งในหนึ่งวันในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนหรือมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามา ซึ่งการประกาศราคานี้จะทำกันเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์เท่านั้น ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ ราคาจะไม่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการของสมาคมค้าทองคำเป็นผู้กำหนดราคา ทั้งนี้คณะกรรมการที่ร่วมพิจารณาในกำหนดราคา ที่จะซื้อขายทองคำในประเทศนั้น ประกอบไปด้วยกรรมการอยู่หลายท่าน โดยจะมีกรรมการทั้งหมด 3 กลุ่มคือ

ราคาทอง ตัวกำหนดราคาทอง สงสัยมั้ย … ทำไมเราขายทองได้ราคาต่ำกว่าที่ประกาศรับซื้อคืน?

ราคารับซื้อทองคืนมี 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ

▪️ สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย

▪️ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

* ในอดีต วิธีดูเปอร์เซ็นต์ทองว่าถูกต้องตามที่เขียนป้ายไว้หรือไม่นั้นค่อนข้างยากและซับซ้อนมากๆ ปัจจุบัน วิธีการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองโดยเบื้องต้นนั้น จะใช้เครื่องเอ็กซเรย์ทองทำการ Skin Test ก็สามารถตรวจสอบเช็คเปอร์เซ็นต์ทองคำได้ค่อนข้างแม่นยำแล้ว แต่หากต้องการวิเคราะห์ค่าที่แม่นยำที่สุดนั้นจะต้องนำส่งทองชั้นนั้นไปที่ ห้อง Lab เพื่อที่การ Fire assay เท่านั้น*

การซื้อคืนทองรูปพรรณก็จะถูกหักมากกว่าการซื้อคืนทองแท่งเสมอ และตลอดกาล เพราะร้านทองจะได้กำไรเฉพาะตอนที่ขายทองให้ผู้บริโภคเท่านั้น การที่ร้านทองรับซื้อทองคืนจากลูกค้าไม่ได้ทำกำไรเพราะไม่สามารถเอาทองไปวนขายได้ ต้องนำไปหลอมใหม่ทั้งหมด

* ทองในประเทศไทยส่วนมากจะมีการนำเข้ามาจาก Australia Singapore Hongkong หรือ Switzerland*

จากภาวะเศรษฐกิจไม่สงบในช่วงระยะหลายปีที่ผ่านมา ทองคำได้เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับป้องกันความเสี่ยง ตลาดทองคำในประเทศที่ได้ให้ความนิยมซื้อขายเพื่อเกร็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุดังกล่าว ในช่วงที่ราคาทองคำในตลาดโลกมีความผันผวนสูงมักจะเป็นแรงจูงในให้ลูกค้าเข้ามาซื้อมาขายทองคำแท่งเป็นจำนวนมากๆ แต่การที่ร้านขายทองขายทองคำแท่งจำนวนมาก ๆ ในวันที่ตลาดทองคำต่างประเทศหยุดนั้นก็อาจสร้างความเสี่ยงให้กับร้านทองได้ด้วยเช่นกัน หากราคาทองคำได้ปรับราคากับสูงขึ้นกลังจากราคาทองคำในต่างประเทศได้เปิดทำการ

สคบ. กำหนดหลักเกณฑ์การซื้อทองรูปพรรณคืนจากลูกค้าโดยให้หักออกได้ไม่เกิน 5% เช่น ถ้าซื้อคืนทองรูปพรรณ 1 บาท ก็จะโดนหักราว 1,000 บาท ทั้งนี้เฉพาะทองที่ซื้อจากร้านนั้นเท่านั้น หมายความว่าหากซื้อทองรูปพรรณจากร้านหนึ่งแล้วไปขายอีกร้านหนึ่งก็มีโอกาสที่จะโดนหักมากกว่า 5% ก็ได้ จึงเป็นที่มา ว่าทำไมซื้อทองที่ไหนก็ควรไปขายคืนที่นั่น เพราะเราจะโดนหักน้อยกว่าไปขายคืนให้ร้านอื่นนั่นเอง จิตใจที่หนักแน่น

สมาคมค้าทองคำ แห่งประเทศไทย

“สมาคมค้าทองคำ” จะเป็นผู้กำหนดราคาทองแท่งและทองรูปพรรณในทุก ๆ เช้าในเวลาประมาณ 9.30-9.50 น. เพื่อให้ร้านค้าทองทั่วประเทศนำไปใช้ในการซื้อ-ขาย โดยปกติจะกำหนดราคาวันละครั้งแต่ก็อาจมีเปลี่ยนแปลงได้หลายครั้งในหนึ่งวันในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนหรือมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามา ซึ่งการประกาศราคานี้จะทำกันเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์
Credit
-สมาคมค้าทองคำ